+420 776 31 31 31 Litošická 409/10 | Praha 9
Otevírací doba: PO-ČT 9-12 |13-16 | PÁ - 9-12,13-14

Bezbolestné ošetření

Bezbolestné ošetření – Analgosedace.

V zubních ordinacích Dentální kliniky se bolestivého zubního ošetření nemusíte obávat. Výkony, které by mohly být bolestivé jsou znecitlivěny pomocí lokální anestezie. U rozsáhlejších zákroků a pacientům se zvýšenou citlivostí nabízíme zubní ošetření v analgosedaci pod dohledem specialisty – anesteziologa. Metoda analgosedace byla vytvořena právě pro zubní bezbolestné ošetření, neboť stomatochirurgický výkon může u pacienta vyvolat obavu nebo stres.

Dentální klinika, akreditované anesteziologické pracoviště

V zubních ordinacích Dentální kliniky se bolestivého zubního ošetření nemusíte obávat. Výkony, které by mohly být bolestivé jsou znecitlivěny pomocí lokální anestezie. U rozsáhlejších zákroků a pacientům se zvýšenou citlivostí nabízíme zubní ošetření v analgosedaci pod dohledem specialisty – anesteziologa. Metoda analgosedace byla vytvořena právě pro zubní bezbolestné ošetření, neboť stomatochirurgický výkon může u pacienta vyvolat obavu nebo stres.

Dentální klinika je jedním z mála stomatologických zařízení v Praze, které má akreditaci v oblasti anesteziologie. Strach z bolesti bývá často jednou z hlavních příčin proč pacienti nevěnují péči o zuby náležitou pozornost. Naše zubní bezbolestné ošetření Vám však zcela určitě pomůže překonat všechny obavy z návštěvy zubní ordinace.

Anestezie představuje umělé uspání pacienta – celková anestezie, nebo znecitlivění určité části jeho těla – lokální anestezie. Účelem anestezie je usnadnění průběhu nebo umožnění bolestivého zákroku a v konečném důsledku i poskytnuti lepší péče. Prvopočátky anestezie spadají až do doby starověku. Už v Egyptě a Sýrii používali lékaři prostředky anestezie k potlačení bolesti, mezi nejpoužívanější anestetika patřily odvary z opia a mandragory. Jedním ze zakladatelů lokální anestezie je významný americký chirurg William Stewart Halsted (1852 – 1922)

Lokální anestezie a celková anestezie

Lokální anestezie

Lokální anestezie je nejčastěji aplikovaná metoda bezbolestného ošetření. Říkáme jí  také místní znecitlivění nebo umrtvení. V lokální anestezii provádí naši zubní lékaři všechny stomatologické výkony, které mohou být bolestivé. Většinou je aplikována při extrakcích zubů, broušení zubů pro protetiku, odstranění hlubších zubních kazů, zavedení zubního implantátu atd.

Místní znecitlivění zubů se provádí zavedením lokálního anestetika vpíchnutím pomocí injekce. Anestetikum přeruší komunikaci mezi bolestivým místem a centrem bolesti, neboť působí jako blokátor na nervových vláknech. Také injekční vpich můžeme na přání pacienta provést bezbolestně a to pomocí povrchové anestezie, která znecitliví místo vpichu. Zubní ošetření je tak provedeno kompletně bezbolestně.

Celková anestezie

Celková anestezie je určena pro složitější stomatochirurgické zákroky operativního typu, které jsou také náročnější na čas. Výkon je prováděn pod dohledem specialisty – anesteziologa, který u pacienta navodí stav umělého spánku aplikováním celkového anestetika. Pacient tak necítí žádnou bolest nebo nepříjemné pocity. U celkové anestezie je před zákrokem vyžadována zdravotní prohlídka a standardní předoperační vyšetření.

Metoda analgosedace

Analgosedace je moderní anesteziologická metoda uplatňovaná ve stomatologii. Nazýváme ji také hluboká sedace a v podstatě jde o řízený spánek za dohledu anesteziologa.

Analgosedaci používáme u obtížnějších stomatochirurgických zákroků a u pacientůse zvýšenou citlivostí na bolest. Nejčastěji je aplikována u extrakcí zubů a při zavádění zubních implantátů. Její hlavní výhodou je, že se jedná se o velmi šetrnou a zcela bezpečnou metodu omezení vnímaní bolesti.

Anesteziolog pacientovi aplikuje do žíly látku, která vyvolá stav potlačení bolesti. V průběhu zákroku je tedy pacient zcela bez nepříjemných pocitů. Po skončení výkonu je pacientovi do žíly opět aplikována látka, která původní stav zruší. Analgosedace se aplikuje u ambulantních zákroků a pacient tak odchází po ošetření za doprovodu další osoby domů.

Mezi další výhody analgosedace patří:

  • Rychlé odbourání účinku sedativ.
  • Pacient je bez vedlejších nebo doprovodných účinků jako je například nevolnost.

Pokyny pro pacienty dentální kliniky

O aplikovaném způsobu bezbolestného ošetření rozhoduje zubní lékař Dentální kliniky s přihlédnutím k povaze stomatologického výkonu a na základě konzultace s pacientem. Váš ošetřující zubní lékař Vám také poskytne všechny detailní informace a pokyny pro případné předoperační vyšetření.

Základní pokyny pro pacienty k ošetření v anestezii nebo analgosedaci:

  • 6 hodin před zubním výkonem nepijte
  • 8 hodin před zubním výkonem nejezte
  • 12 hodin před zubním výkonem nekuřte
  • u běžných zubních zákroků včetně standardní extrakce zubu naopak pacientům doporučujeme se normálně najíst.
  • některé metody bezbolestného ošetření vyžadují doprovod dospělé osoby po provedení stomatochirurgického zákroku